O nama

Osnovana 1945. godine

Prvi zapisi o postojanju vatrogasne organizacije na području Pazinštine sežu u 1881. godinu. Tada je djelovala kao dobrovoljna vatrogasna  zajednica koja  1945.godine  prelazi u sastav Narodne milicije. Kao takva djeluje do 1953. godine kada Narodni odbor gradske općine Pazin donosi odluku o osnivanju ”Vatrogasne straže Pazin” kao profesionalne strukture.

Javna vatrogasna postrojba 1965. godine dobiva novoizgrađeni vatrogasni dom u kojem se nalazi i danas.

Od osnivanja do danas više puta je mijenjan naziv, status, broj djelatnika, te danas djeluje pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Pazin te broji 26 profesionalna vatrogasca.

Danas Javna vatrogasna postrojba Pazin djeluje na području ukupne veličine 533 km² a odnosi se na područje Grada Pazina površine 137 km²,  Općine Cerovlje (106 km²), Općine Gračišće (61 km²), Općine Karojba (35 km²), Općine Lupoglav (93 km²), Općine Motovun (32 km²), Općine Sveti Petar u Šumi (15 km²) i Općine Tinjan (54 km²), sukladno Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe. 

Rad JVP Pazin organiziran je u četiri smjene po 6 djelatnika(svaka smjena ima voditelja smjene, voditelja odjeljenja, dvojicu vozača te dvojicu vatrogasaca).Postrojbom JVP Pazin rukovode zapovjednik te zamjenik zapovijednika.

Uz Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin u obnašanje vatrogasne djelatnosti sudjeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Pazin, DVD Lupoglav, DVD Gračišće te DVD Tinjan.

Zahvala

U ime Javne vatrogasne postrojbe Pazin zahvaljujemo se Filipu Saviću te Mladenu Pauliniću na doprinosu u stvaranju ove web stranice.

26 vatrogasaca

13 vozila

533 km² područja djelovanja

Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Žurni brojevi

Skip to content