Vatrogasno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom Pazin upravlja Vatrogasno vijeće.

Vatrogasno vijeće ima tri (3) člana, a čine ga jedan predstavnik iz redova Vatrogasne zajednice Istarske županije, jedan predstavnik iz redova Osnivača i jedan predstavnik iz redova radnika JVP Pazin. Člana vatrogasnog vijeća iz redova Vatrogasne zajednice Istarske županije imenuje  Vatrogasna zajednica Istarske županije. Člana Vatrogasnog vijeća iz redova Osnivača, u ime svih Osnivača, imenuje gradonačelnik Grada Pazina.

Člana Vatrogasnog vijeća iz redova radnika JVP Pazin biraju između sebe radnici zaposleni u JVP Pazin.

Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet (5) godina.

Poslovnik o radu vatrogasnoj vijeća JVP PazinOvim se dokumentom uređuje način rada Vatrogasnog vijeća, prava i dužnosti predsjednika i članova Vatrogasnog vijeća, te druga pitanja značajna za rad Vatrogasnog vijeća.

Sjednice vatrogasnog vijeća:

Skip to content