Javna nabava

Plan nabave

  • Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine “, br. 120/16) javni naručitelj obvezan je objaviti Plan nabave.
  • Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), naručitelj je obvezan objaviti plan nabave i sve njegove kasnije promjene na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).
  • Izvještaje objavljenih planova nabave Javne vatrogasne postrojbe Pazin možete kreirati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom „Planovi nabave“

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  • Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine “, br. 120/16) javni naručitelj obvezan je voditi i objaviti registar ugovora i okvirnih sporazuma. 
  • Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).
  • Izvještaje objavljenih ugovora Javne vatrogasne postrojbe Pazin možete kreirati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom „Registri ugovora“

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin

Izjave

Statistika

Skip to content