GDPR

Javna vatrogasna postrojba Pazin obrađuje osobne podatke i vodi evidenciju osobnih podataka u svojstvu voditelja obrade. Postrojba poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Skip to content